План-прием за І клас, учебна 2021/2022 годинаОбратно Публикувано от Системен администратор на 29.3.2021 г. в категория Новини

         

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 

           Предоставяме на Вашето внимание: 

  1. План-прием за І клас, учебна 2021/2022 година:   5 паралелки по 22 ученици

  2. Информация относно новости в чуждоезиковото обучение І-ІV клас


Ø От учебната 2021/2022година в І клас ще се изучава английски и испански език катоФУЧ.

Ø Ще се сформират 3паралелки с изучаване на английски език и 2 -с испански език.

Ø С подкрепата напосолството на Кралство Испания в Р България, часовете по испански език ще севодят от учител от Кралство Испания – носител на езика.

Ø От ІІ клас изучаванетона чужд език, съгласно училищния учебен план,  става задължителен предмет.

Ø В тази връзкаучениците, изучавали в І клас английски език (задължителен предмет във ІІ, ІІІи ІV клас), ще имат възможност да изучават като ФУЧ испански език. Учениците,изучавали в І клас испански език (задължителен предмет във ІІ, ІІІ и ІV клас),ще имат възможност да изучават като ФУЧ английски език.