Даниела Данданова Учители

Учител по Биология и здравно образование

Имейл:

Консултации:
Консултация с ученици: Понеделник 12.30 – 13.10 ч.
Консултация с родители: Всяка последна сряда от месеца от 17.30 – 18.30 ч. .

Образование и квалификация:
Магистър – Биология и химия от Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Най-добри постижения:

Най-добри постижения на ученици:

Хобита:

Други учители по Биология и здравно образование