Албена Петкова-Мъжкарова Учители

Учител по Биология и здравно образование

Имейл: apetkova@22sou.com

Консултации:
с ученици: Петък 18.30 – 19.10 ч.;
с родители: Всяка последна сряда от месеца от 18.30 – 19.30 ч.

Образование и квалификация:
Магистър по биология и здравно образовани от Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

Най-добри постижения:

Най-добри постижения на ученици:

Хобита:

Други учители по Биология и здравно образование