Галя Аспарухова-Вълкова Учители

Учител по Математика

Имейл: test@abv.bg

Консултации:
Консултация с ученици: Вторник 12.30 – 13.10 ч.
Консултация с родители: Всяка последна сряда от месеца от 17.30 – 18.30 ч.

Образование и квалификация:
Магистър по математика и информатика от Софийски университет „Св. Климент Охридски“
Учител по математика и информатика от Софийски университет „Св. Климент Охридски“
Учител по информационни технологии за 5-8 клас от Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Най-добри постижения:

Най-добри постижения на ученици:

Хобита:

Други учители по Математика