Валя Младенова Учители

Учител по Информатика и информационни технологии

Имейл: victory55@abv.bg

Консултации:
Консултация с ученици:Четвъртък 12.30 – 13.10 ч. ;
Консултация с родители: Всяка последна сряда от месеца от 18.30 – 19.30 ч.

Образование и квалификация:
Магистър по Математика и Информатика в Софийски университет "Св. Климент Охридски".
След-дипломна квалификация за Учител по Математика в СУ "Св. Климент Охридски".
След-дипломна квалификация за Учител по Информатика и Информационни технологии в СУ "Св. Климент Охридски"

Най-добри постижения:
Участия в национални и международни семинари и конференции в областта на Информатиката и Информационните технологии.

Най-добри постижения на ученици:
Финален кръг на ежегодния конкурс по ИТ в училището

Хобита:

Други учители по Информатика и информационни технологии