Валерия Димитрова Учители

Учител по Английски език

Имейл: vdimitrova@22sou.com

Консултации:
с ученици: Четвъртък 18.30 – 19.10 ч.
с родители: Всяка последна сряда от месеца от 18.30 – 19.30 ч.

Образование и квалификация:
Магистър/бакалвър по философия и английски език – от Софийски университет „Св. Климент Охридски“ (1983-1988 г.).
Пето ПКС по английски език (2010 г.)

Най-добри постижения:

Най-добри постижения на ученици:

Хобита:

Други учители по Английски език