Анета Колева Учители

Учител по Математика

Имейл:

Консултации:
Консултация с ученици: Петък 12.30 – 13.10 ч.
Консултация с родители: Всяка последна сряда от месеца от 18.30 – 19.30 ч.

Образование и квалификация:
Магистър по математика от Софийски университет „Св. Климент Охридски“
V ПКС

Най-добри постижения:

Най-добри постижения на ученици:

Хобита:

Други учители по Математика