Ваня Борисова Учители

Учител по Начален учител

Имейл: Vaniabor@mail.bg

Консултации:
Консултация с ученици: Четвъртък: 13.10 - 13.50 ч.
Консултация с родители: Четвъртък: 8.20 - 9.00 ч.

Образование и квалификация:
"Начална педагогика" СУ "Климент Охридски" 2 ПКС ЦИУРК Ежегодни квалификации

Най-добри постижения:
Оценител на учебници и учебни помагала към МОН. Редактор на учебни помагала - издателство "Атлас"

Най-добри постижения на ученици:
Класиране и отлично представяне на национално ниво - състезания към СБНУ. Отлично представяне на математически състезания

Хобита:

Други учители по Начален учител