Анна Сотирова Учители

Учител по Възпитател

Имейл:

Консултации:

Образование и квалификация:
Завършил специалност "Начална училищна педагогика" в СУ "Климент Охридски" през 1993 г. Квалифициран учител e по английски език в начален етап от 1995 г. Работила съм като класен ръководител - I-IV клас в 54-то СОУ "Св. Иван Рилски", гр. София, в периода 1993-2010 г. и като такава в ЧСОУ "Авицена", през 2010-2011 г.

Най-добри постижения:

Най-добри постижения на ученици:

Хобита:

Други учители по Възпитател